صفحه اصلی تساوی‌های تیم سوهان قم

1397/04/22

18:30

هفته 2

سوهان قم
2 - 2
گیتی‌پسند‌

1397/04/29

18:30

هفته 3

مقاومت قرچک
1 - 1
سوهان قم

1397/05/05

18:00

هفته 4

سوهان قم
0 - 0
سن‌ایچ ساوه

1397/07/12

18:00

هفته 12

سوهان قم
2 - 2
مقاومت البرز

1397/10/27

16:00

هفته 26

سوهان قم
2 - 2
پارسیان شهر قدس

1397/10/21

16:00

هفته 25

مقاومت البرز
2 - 2
سوهان قم

1397/10/11

16:00

هفته 23

اهورا بهبهان
2 - 2
سوهان قم