صفحه اصلی بردهای تیم آذرخش بندرعباس

1397/04/15

18:30

هفته 1

آذرخش بندرعباس
4 - 3
ارژن شیراز

1397/04/28

18:30

هفته 3

آذرخش بندرعباس
3 - 1
اهورا بهبهان

1397/06/16

18:00

هفته 9

آذرخش بندرعباس
3 - 1
مقاومت قرچک

1397/07/12

18:00

هفته 12

آذرخش بندرعباس
3 - 1
پارسیان شهر قدس

1397/08/11

16:00

هفته 14

ارژن شیراز
1 - 3
آذرخش بندرعباس

1397/08/19

00:00

هفته 15

آذرخش بندرعباس
5 - 3
شهروند ساری

1397/09/08

16:00

هفته 18

مقاومت البرز
3 - 4
آذرخش بندرعباس

1397/10/11

16:00

هفته 23

آذرخش بندرعباس
8 - 6
سن‌ایچ ساوه