صفحه اصلی تساوی‌های تیم آذرخش بندرعباس

1397/05/18

18:00

هفته 5

آذرخش بندرعباس
1 - 1
مقاومت البرز

1397/06/01

18:00

هفته 7

آذرخش بندرعباس
2 - 2
شهرداری ساوه

1397/09/02

16:00

هفته 17

آذرخش بندرعباس
2 - 2
حفاری اهواز

1397/10/27

16:00

هفته 26

آذرخش بندرعباس
3 - 3
مس سونگون

1397/10/05

16:00

هفته 22

مقاومت قرچک
1 - 1
آذرخش بندرعباس