صفحه اصلی بردهای تیم حفاری اهواز

1397/04/15

18:30

هفته 1

مقاومت قرچک
2 - 5
حفاری اهواز

1397/04/22

18:30

هفته 2

حفاری اهواز
3 - 2
سن‌ایچ ساوه

1397/05/05

18:00

هفته 4

حفاری اهواز
2 - 0
آذرخش بندرعباس

1397/06/09

18:00

هفته 8

حفاری اهواز
3 - 2
اهورا بهبهان

1397/07/05

18:00

هفته 11

حفاری اهواز
7 - 2
سوهان قم

1397/08/11

16:00

هفته 14

حفاری اهواز
3 - 1
مقاومت قرچک

1397/08/18

16:00

هفته 15

سن‌ایچ ساوه
3 - 6
حفاری اهواز

1397/09/24

16:00

هفته 20

حفاری اهواز
3 - 1
شهروند ساری

1397/10/21

16:00

هفته 25

حفاری اهواز
3 - 1
شهرداری ساوه

1397/10/16

16:00

هفته 24

سوهان قم
1 - 2
حفاری اهواز

1397/10/11

16:00

هفته 23

حفاری اهواز
2 - 1
مقاومت البرز

1397/10/05

16:00

هفته 22

حفاری اهواز
3 - 2
پارسیان شهر قدس