صفحه اصلی باخت‌های تیم حفاری اهواز

1397/07/26

17:00

هفته 5

مس سونگون
4 - 0
حفاری اهواز

1397/06/23

18:00

هفته 10

مقاومت البرز
2 - 1
حفاری اهواز

1397/07/19

18:00

هفته 13

حفاری اهواز
2 - 3
گیتی‌پسند‌

1397/09/18

16:00

هفته 19

ارژن شیراز
5 - 0
حفاری اهواز

1397/09/30

16:00

هفته 21

اهورا بهبهان
4 - 3
حفاری اهواز

1397/10/27

16:00

هفته 26

گیتی‌پسند‌
7 - 4
حفاری اهواز