صفحه اصلی تساوی‌های تیم حفاری اهواز

1397/04/29

18:30

هفته 3

فرش‌آرا
3 - 3
حفاری اهواز

1397/05/26

18:00

هفته 6

حفاری اهواز
1 - 1
ارژن شیراز

1397/06/02

18:00

هفته 7

شهروند ساری
4 - 4
حفاری اهواز

1397/06/16

18:00

هفته 9

پارسیان شهر قدس
3 - 3
حفاری اهواز

1397/07/12

18:00

هفته 12

شهرداری ساوه
3 - 3
حفاری اهواز

1397/08/24

16:00

هفته 16

حفاری اهواز
3 - 3
فرش‌آرا

1397/09/02

16:00

هفته 17

آذرخش بندرعباس
2 - 2
حفاری اهواز

1397/09/08

16:00

هفته 18

حفاری اهواز
3 - 3
مس سونگون