صفحه اصلی باخت‌های تیم فرش‌آرا

1397/05/05

18:00

هفته 4

مقاومت البرز
2 - 1
فرش‌آرا

1397/05/18

18:00

هفته 5

فرش‌آرا
1 - 2
سوهان قم

1397/06/02

16:00

هفته 7

فرش‌آرا
1 - 4
گیتی‌پسند‌

1397/06/09

18:00

هفته 8

مقاومت قرچک
2 - 0
فرش‌آرا

1397/07/12

18:00

هفته 12

فرش‌آرا
3 - 5
مس سونگون

1397/09/08

16:00

هفته 18

سوهان قم
5 - 3
فرش‌آرا

1397/09/24

16:00

هفته 20

گیتی‌پسند‌
5 - 2
فرش‌آرا

1397/09/30

16:00

هفته 21

فرش‌آرا
0 - 1
مقاومت قرچک

1397/10/05

16:00

هفته 22

سن‌ایچ ساوه
3 - 1
فرش‌آرا