صفحه اصلی بردهای تیم مس سونگون

1397/04/15

18:30

هفته 1

پارسیان شهر قدس
2 - 3
مس سونگون

1397/04/27

18:30

هفته 3

مس سونگون
3 - 2
شهروند ساری

1397/07/26

17:00

هفته 5

مس سونگون
4 - 0
حفاری اهواز

1397/06/01

18:00

هفته 7

مس سونگون
7 - 2
سوهان قم

1397/06/08

18:00

هفته 8

شهرداری ساوه
3 - 4
مس سونگون

1397/06/15

18:00

هفته 9

مس سونگون
4 - 3
گیتی‌پسند‌

1397/06/23

18:00

هفته 10

مقاومت قرچک
1 - 5
مس سونگون

1397/07/12

18:00

هفته 12

فرش‌آرا
3 - 5
مس سونگون

1397/07/19

18:00

هفته 13

مس سونگون
6 - 4
آذرخش بندرعباس

1397/08/11

16:00

هفته 14

مس سونگون
7 - 2
پارسیان شهر قدس

1397/08/18

16:00

هفته 15

مس سونگون
2 - 1
ارژن شیراز

1397/09/02

16:00

هفته 17

مس سونگون
4 - 0
اهورا بهبهان

1397/09/18

16:00

هفته 19

مس سونگون
6 - 1
مقاومت البرز

1397/09/24

16:00

هفته 20

سوهان قم
5 - 6
مس سونگون

1397/09/30

16:00

هفته 21

مس سونگون
3 - 0
شهرداری ساوه

1397/10/11

16:00

هفته 23

مس سونگون
5 - 3
مقاومت قرچک