صفحه اصلی باخت‌های تیم مس سونگون

1397/05/27

18:00

هفته 6

مقاومت البرز
4 - 2
مس سونگون

1397/10/21

16:00

هفته 25

مس سونگون
1 - 5
فرش‌آرا

1397/10/05

16:00

هفته 22

گیتی‌پسند‌
5 - 4
مس سونگون