صفحه اصلی باخت‌های تیم گیتی‌پسند‌

1397/06/15

18:00

هفته 9

مس سونگون
4 - 3
گیتی‌پسند‌

1397/07/05

18:00

هفته 11

شهروند ساری
3 - 2
گیتی‌پسند‌

1397/10/16

16:00

هفته 24

گیتی‌پسند‌
0 - 3
شهروند ساری