صفحه اصلی استخدام در ورزش ما

وب سایت ورزش ما جهت تکمیل نیروی انسانی خود اقدام به جذب نیرو می نماید.

متقاضیان محترم در عناوین شغلی مربوط به خود فرم را برای ما ارسال نمایند.

لطفا افرادی که در کار خود متخصص هستند برای ما رزومه ارسال نمایند.

فرم استخدام ورزش ما

* فایل های مجاز: doc, docx, pdf
* در صورتی که چند شغل انتخاب کرده اید شغل با اهمیت تر را از اینجا انتخاب کنید.