ad-banner
صفحه اصلی استخدام در ورزش ما

وب سایت ورزش ما جهت تکمیل نیروی انسانی خود اقدام به جذب نیرو می نماید.

متقاضیان محترم در عناوین شغلی مربوط به خود فرم را برای ما ارسال نمایند.

لطفا افرادی که در کار خود متخصص هستند برای ما رزومه ارسال نمایند.

فرم استخدام ورزش ما - اطلاعات فردی